Kwaliteit & Veiligheid

Om de optimale productkwaliteit te waarborgen vindt kwaliteitscontrole plaats door deskundig laboratoriumpersoneel. Vanaf het moment dat de grondstoffen binnenkomen tot en met de laatste controle op de eindproducten, en ook daarna.

Kwaliteit

Al onze producten zijn traceerbaar door batchnummers en zelfs tot 3 jaar na productie worden analyseresultaten bewaard. Distrifill heeft hiervoor een op maat geïmplementeerd kwaliteitssysteem.

Distrifill waarborgt kwaliteit, goede arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu door een geïntegreerd beheerssysteem. Als basis voor dit beheerssysteem is de NEN-ISO 9001:2015 gekozen.

Ons beheerssysteem bewaakt de zorgvuldige uitvoering van onder meer interne scholing, voorlichting en begeleiding, het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen en regelmatige medische controle van het personeel. Van iedere medewerker wordt een grote inzet op dit gebied verwacht.

Veiligheid

Het thema veiligheid staat bij Distrifill hoog in het vaandel. Naar onze stellige mening is het de plicht van bedrijven om hun afnemers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de product-eigenschappen.

Om dit te kunnen verwezenlijken voor u als klant, kunnen wij op elk gewenst moment de nieuwste en meest complete Veiligheidsinformatiebladen (VIB) en Werk Instructie Kaarten WIK opmaken en versturen.

De VIB worden u bovendien altijd samen met een order toegezonden. Waardoor u altijd vóór de toepassing van het product beschikt over de juiste informatie.