Milieu

Alle producten van Distrifill worden geproduceerd volgens een gewaarborgd systeem voor kwaliteitszorg. Dit verankert de hoogwaardige en continue productkwaliteit die u als klant van ons verwacht.

Distrifill en milieu

In het gehele productieproces houden wij bovendien sterk rekening met het milieu. Zo wordt bijvoorbeeld het proceswater in de productie hergebruikt. Buiten kostenverlaging brengt dit ook milieubesparing met zich mee. Alle verpakkingen van Distrifill zijn recyclebaar.

Daarnaast hebben wij met de meeste van onze leveranciers afspraken dat restafval afkomstig van hun producten weer terug hun keten in gaat, waardoor er weinig afval weggegooid behoeft te worden. Zo wordt er dus geen extra kartonnage of plastic meer gebruikt voor het verpakken van leeggoed.

Uiteraard zijn wij ook op productniveau altijd op zoek naar milieuvriendelijke(re) oplossingen. Het laboratorium van Distrifill gaat dagelijks de uitdaging aan om de producten nog veiliger en vriendelijker te maken voor het milieu én de gebruiker.